Jak funguje Monys?

Monys.cz je online služba, která Vám umožní vybrat peníze na něco nebo za nějakým účelem (klubové příspěvky, startovné, vstupenky, na společný dárek, na charitu, na projekt atd.). To vše budete mít přehledně a online. Platbu lze realizovat kartou, Paypalem nebo převodem.

Příklad využití

Fotbalový klub potřebuje vybrat členské příspěvky za rok 2018.